Předseda společnosti

PharmDr. Jana Gregorová
tel: 266 084 104
e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz