Oddělení klinické farmacie KZ, a.s.

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

  • PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Langmaierová
  • Mgr. Viola Čermáková

Kontakt:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 400 11