Oddělení klinické farmacie, Lékárna, Fakultní nemocnice Olomouc

23.9.2019

 

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

 • PharmDr. Milan Kuna
  zaměření: pneumologie

 

 • Mgr. Jaroslav Duda
  zaměření: onkologie

 

 • PharmDr. Gabriela Vaculová
  zaměření: hematoonkologie, paliativní péče, chirurgie

 

 • PharmDr. Jana Fluksová
  zaměření: geriatrie

 

 • PharmDr. Jindřiška Voláková
  zaměření: onkologie, paliativní péče

 

 • PharmDr. Martin Poruba, Ph.D.
  zaměření: interní medicína

 

Kontakt:

I.P. Pavlova 185/6 

Olomouc

779 00