Oddělení klinické farmacie, Oblastní nemocnice Náchod

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

  • PharmDr. Šárka Erbanová 
    zaměření: interní medicína, intenzivní medicína

Kontakt:

Purkyňova 446
Náchod
547 69
tel.: 702 291 683