Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice HK

Vedoucí oddělení:

Kontakt:

Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
tel.: 495 834 937