Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice HK

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

Kontakt:

Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
tel.:495834018