Pracoviště klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav

Vedoucí oddělení:

Kontakt:

Žlutý kopec 7
Brno
656 53
tel.: 543 136 500