Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

Kontakt:

Pekařská 53
Brno
656 91
tel.: 543 18 2164