Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

  • PharmDr. Milan Juhás
    milan.juhas@fnusa.cz
    zaměření: kardiologie, kardiochirurgie, transplantační medicína, interní medicína
    Tel.: 730 573 558

 

  • Mgr. Radka Baránková

          radka.barankova@fnusa.cz

          zaměření: neurologie

Kontakt:

Pekařská 53
Brno
656 91
tel.: 543 18 2164