Pracoviště klinické farmacie, Lékárna, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Vedoucí oddělení:

Kontakt:

Vlašská 36
Praha 1
118 33