Pracoviště klinické farmacie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí oddělení:

  • PharmDr. Anna Králová

Personální obsazení:

  • PharmDr. Anna Králová, zaměření: onkologie, paliativní medicína
  • PharmDr. Jitka Čupáková, zaměření:  intenzivní medicína, neurologie
  • Mgr. Barbora Danková, zaměření: hematoonkologie, interní medicína

Kontakt:

Šrobárova 1150/50
Praha 10
100 34
tel.: 267 163 630
e-mail: klinicka.farmacie@fnkv.cz