Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

Farmaceuti

 • PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
  zaměření: onkologie a hematoonkologie
  výzkum: onkologie a podpůrná léčba v onkologii, degradace cytostatik

 

 • Doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.
  zaměření: psychiatrie
  výzkum: neurovědy – psychiatrie

 

 •  PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
  zaměření: interní medicína, nefrologie, kardiochirurgie, TDM
  výzkum: farmakokinetika, vývoj antibiotického krytí operačních ran

 

 • PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.
  zaměření: TDM
  výzkum: farmakologie – farmakogenetika, farmakokinetika

 

 •  PharmDr. Petra Hrnčířová 
  zaměření: urologie

 

 • PharmDr. Alena Pilková
  zaměření: onkogynekologie, interní medicína

   

 • PharmDr. Bohdana Švehlová

         zaměření: psychiatrie, nežádoucí účinky léčiv

Lékaři

 • Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
  výzkum: farmakologie - farmakogenetika

 

 • Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
  zaměření: farmakologie- farmakokinetika

 

 • Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
  zaměření: farmakologie- farmakokinetika

 

 • MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.
  zaměření: TDM, neurologie, hematoonkologie, psychiatrie
  výzkum: farmakologie - farmakokinetika, farmakogenetika

 

 • MUDr. Karolína Hronová 
  zaměření: TDM, psychiatrie, onkologie
  výzkum: farmakologie – farmakokinetika, farmakogenetika

   

Kontakt:

Na Bojišti 1
Praha 2
128 08
tel.: 224 964 145, 224 964 135