Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

 • PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
  zaměření: onkologie a hematoonkologie
  výzkum: biologie nádorů, viabilita nádorových buněk, degradace cytostatik
 • PharmDr. Hana Bakhouche (t.č. na MD)
  zaměření: gynekologie, urologie
  výzkum: farmakologie - farmakogenetika
 • Mgr. et Bc. Tereza Daňková
  zaměření: kardiochirurgie, stomatologie
  výzkum: neurovědy - psychiatrie
 • Mgr. Jan Hartinger
  zaměření: nefrologie, kardiochirurgie
  výzkum: biologie a patologie buňky - testy viability buněk
 • PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
  zaměření: psychiatrie
  výzkum: neurovědy - psychiatrie
 • PharmDr. Martin Šíma
  zaměření: intezivní medicína, pediatrie
  výzkum: farmakologie - farmakogenetika, farmakokinetika
 • Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
  výzkum: farmakologie - farmakogenetika
 • Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
  terapeutické monitorování léčiv
 • Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
  terapeutické monitorování léčiv
 • MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.
  terapeutické monitorování léčiv
  výzkum: farmakologie - farmakogenetika

Kontakt:

Na Bojišti 1
Praha 2
128 08
tel.: 224 964 145, 224 964 135