Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Vedoucí oddělení:

PharmDr. Irena Murínová
irena.murinova@uvn.cz

Personální obsazení:

PharmDr. Irena Murínová

zaměření: infekční lékařství (problematika HIV), paliativní medicína

 

PharmDr. Veronika Krejčí

veronika.krejci@uvn.cz

zaměření: gynekologie, dermatovenerologie

Mgr. Jana Mohoutová

mohoutova.jana@uvn.cz

zaměření: ortopedie

 

Mgr. Michaela Kovačič

michaela.navratilova@uvn.cz

zaměření: všeobecná chirurgie, kardiologie

 

Mgr. Lucie Polášková

lucie.polaskova@uvn.cz

zaměření: neurochirurgie, geriatrie, paliativní medicína

 

Mgr. Katarína Révészová

katarina.reveszova@uvn.cz

zaměření: neurologie, urologie, psychiatrie

 

Mgr. Petra Staňková

stankova.petra@uvn.cz

zaměření: rehabilitační medicína

 

t.č. na MD/RD

PharmDr. Lucie Schrabalová
Mgr. Kristýna Fenclová 
PharmDr. Alena Karásková
Mgr. Barbora Čermáková Juránová

 

Kontakt:

U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
tel.: 973 208 393