Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Vedoucí oddělení:

PharmDr. Irena Murínová
irena.murinova@uvn.cz

Personální obsazení:

  • PharmDr. Irena Murínová
    zaměření: infekční lékařství (problematika HIV), paliativní medicína

 

 

 

          zaměření: neurologie, urologie

          zaměření: kardiologie, ortopedie/traumatologie

 

t.č. na MD/RD

PharmDr. Lucie Schrabalová
Mgr. Kristýna Fenclová 
PharmDr. Veronika Krejčí
PharmDr. Alena Karásková
Mgr. Barbora Čermáková Juránová

Kontakt:

U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
tel.: 973 208 393, 973 208 520