Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

 • Mgr. Irena Murínová (t.č. na RD + aktuálně částečný úvazek) 
  zaměření: všeobecná chirurgie, infekční lékařství (problematika HIV), dermatologie, paliativní medicína

 • PharmDr. Alena Karásková
  zaměření: gastroenterologie, paliativní medicína

 • Mgr. Jana Vinšová (t.č. na RD + aktuálně částečný úvazek)
  jana.vinsova@uvn.cz
  zaměření: neurologie, dermatologie

 • Mgr. Barbora Juránová
  barbora.juranova@uvn.cz
  zaměření: kardiologie, urologie

 • Mgr. Lucie Polášková
  lucie.polaskova@uvn.cz
  zaměření: neurochirurgie, geriatrie, paliativní medicína

 • Mgr. Michaela Navrátilová
  michaela.navratilova@uvn.cz
  zaměření: všeobecná chirurgie, rehabilitační medicína

 • por. PharmDr. Zuzana Maděryčová
  300562@uvn.cz
  zaměření: ortopedie/traumatologie

t.č. na MD/RD

 • PharmDr. Lucie Khýnová
  zaměření: ortopedie/traumatologie, všeobecná interna - geriatrie
 • Mgr. Kristýna Fenclová 
  zaměření: všeobecná chirurgie, geriatrie
 • PharmDr. Veronika Krejčí
  zaměření: kardiologie, urologie, gynekologie
 • Mgr. Alena Lásková
  zaměření: rehabilitační medicína

Kontakt:

U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
tel.: 973 208 393, 973 208 520