Oddělení klinické farmacie, Thomayerova nemocnice

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

  • PharmDr. Alena Linhartová 
    zaměření: geriatrie, intenzivní medicína
  • PharmDr. Lenka Dundelová 
    zaměření: onkologie, interní medicína

Kontakt:

Vídeňská 800
Praha 4 – Krč
140 59
tel.: 261 083 156