Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

Kontakt:

Budínova 2
Praha 8
181 00
tel.: 266 084 104