Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní Nemocnice v Motole

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

  • Mgr. Markéta Dlouhá, Mgr. Eliška Dubinová, Mgr. Jitka Gambacorta, PharmDr. Pavla Koláčková, doc.PharmDr. Josef Malý, PhD., Mgr. Antónia Modráková, PharmDr. Markéta Pospíšilová, PharmDr. Alena Valko, Mgr. Marie Vyskočilová

Obory, kterým je ve FNM poskytována systematická klinickofarmaceutická péče:

  • ortopedie, traumatologie, chirurgie, kardiologie, kardiochirurgie, infekční lékařství, geriatrie, paliativní medicína

Kontakt:

V Úvalu 84
Praha 5
150 06
tel.: 224 435 797, 224 435 798