Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

 • PharmDr. Alena Valko
  zaměření: následná péče
 • Mgr. Markéta Dlouhá
  zaměření: ortopedie, traumatologie
 • PharmDr.Josef Malý, PhD.
  zaměření: následná péče
 • PharmDr.Marcela Heislerová
  zaměření: následná péče

Kontakt:

V Úvalu 84
Praha 5
150 06
tel.: 224 435 797, 224 435 798