Oddělení klinické farmacie a lékového informačního centra, Ústavní lékárna, IKEM

Vedoucí oddělení:

Kontakt:

Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
tel.: 261 365 274