Stanovisko České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje své stanovisko k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C.

Stanovisko České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu