Informace ČOSKF k překladu Statementů EAHP

19.3.2020

 

V reakci na vydání dokumentu "Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným
farmaceutem v nemocnici a implementace klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému
v ČR" obdržela ČOSKF (Česká odborná společnost klinické farmacie) zprávu od právní kanceláře
zastupující EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) – dle této zprávy nelze dokument
"European Statements of Hospital Pharmacy" překládat jiným způsobem, než je aktuálně uvedeno na
webu EAHP, ani takový překlad dále šířit.

Následně, ve snaze vytvořit prostor pro vzájemnou dohodu s ostatními farmaceutickými obory v ČR,
byl dokument ČOSKF stažen z webu.

"European Statements of Hospital Pharmacy“ je významný dokument zpracovaný v rámci EAHP.
Snahou ČOSKF bylo a je zasadit obsah dokumentu EAHP do kontextu specifik ČR, která ze stávajícího
českého překladu dokumentu, uveřejněného na webu EAHP, jednoznačně nevyplývají.

V současné době proto probíhají jednání v rámci společnosti ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana
Evangelisty Purkyně), konkrétně s ČFS (Česká farmaceutická společnost).

18. 2. 2020 se uskutečnila společná schůzka, na které se představitelé ČLS JEP, ČOSKF a ČFS domluvili,
že podpoří nahrazení pojmu "nemocniční lékárník" ve stávajícím českém překladu evropských
statementů pojmem "nemocniční farmaceut". Tento pojem je dostatečně univerzální a nekoliduje s
označením žádné konkrétní specializace farmaceuta v ČR. Dále bylo dohodnuto, že zástupci ČFS
budou v návaznosti na tento konsenzus iniciovat projednání aktualizace oficiálního překladu s jeho
autory, tj. se Sekcí nemocničních lékárníků ČFS.