Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Překlad připravený Českou odbornou společností klinické farmacie
ČLS JEP 2019