Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

 Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Překlad připravený Českou odbornou společností klinické farmacie
ČLS JEP 2018