Klinickofarmaceutická péče v České republice

26.9.2018

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP předkládá svým členům dokument Klinickofarmaceutická péče v České republice, popis aktuálního stavu a cílů tak, aby členská základna byla informována v rámci edukativního materiálu o nových vizích a důležitých strategických krocích výboru ČOSKF ČLS JEP a měla možnost se k danému vyjádřit, případně klást otázky.  

PharmDr. Jana Gregorová
Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP