COVID-19

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Paxlovid – bazální management lékových interakcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rády bychom Vás informovaly o činnosti PS pro farmakoterapii COVID-19 i během letního času.
Narůstající zachycené případy tohoto onemocnění nabízí otázku, jaký podzim/zima nás čeká?

V těchto dnech intenzivně probíhala jednání se zástupci z řad infektologů a praktických lékařů
ohledně bezpečného podávání antivirotik. Byla diskutována hlavně klinická významnost interakčního
potenciálu léčivého přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) a možnost podávání antivirotik u
pacientů s CKD pod 30 ml/min.

Výstupem jsou materiály:

Na začátek září plánujeme online webináře pro klinické farmaceuty, jejichž cílem bude edukace
v problematice lékových interakcí léčivého přípravku Paxlovid pro kvalitní a rychlou spolupráci
s lékaři. Termíny webinářů budou uvedeny na webových stránkách ČOSKF během srpna.

O dalších novinkách budete pravidelně informováni.

Krásné léto Vám přejí,

Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie

předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 15, vydáno 31. 1. 2022.

  • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL)– poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
  • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo komentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů.
  • V aktuální verzi jsou nově přidány články týkající se molnupiraviru a anakinry.

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 15, 31. 1. 2022)

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 14, vydáno 17. 12. 2021.

 

  • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL) – poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
  • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo okomentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů. 

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 14, 17. 12. 2021)

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 13, aktualizováno k 31. 1. 2021.

Text respektuje následující dokument:

  • Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19. Vydáno 28. 8. 2020.

Oproti původním doporučením lze nyní v běžné klinické praxi podávat pouze medikaci uvedenou v doporučeném postupu Společnosti infekčního lékařství (SIL). Jiná léčiva mohou být použita pouze v rámci studií.

Cílem dokumentu ČOSKF je zhodnotit v krátkém souhrnu podávání doporučených léčiv ve specifických situacích, které mohou v klinické praxi nastat a které přitom nejsou ve výše uvedeném dokumentu podrobně řešeny.

Farmakoterapie COVID-19 (verze 13, 31. 1. 2021)

Covid-19

Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s COVID-19- mezioborové stanovisko

Dne 4. 9. 2020 proběhlo v Praze jednání pracovní skupiny "Advisory Board" za účasti zástupců výrobce přípravku remdesivir (Gilead Sciences s.r.o.). Cílem jednání bylo diskutovat: a) aktuální stav podávání remdesiviru u pacientů COVID-19 pozitivních v ČR, b) předpokládaný počet pacientů vyžadujících podávání remdesiviru v roce 2020 a c) identifikovat optimální cílové skupiny pro použití remdesiviru.

V přiloženém souboru naleznete zmíněné mezioborové stanovisko

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Vážení kolegové,

níže naleznete nejnovější verze dokumentů ČOSKF, které se týkají léčiv zmiňovaných v souvislosti
s terapeutickým ovlivněním onemocnění COVID-19.

1) Farmakoterapie COVID-19

Dokument obsahuje:

  • schéma farmakoterapie uvádějící jednotlivé linie léčby COVID-19 u různých kategorií pacientů (dle
    tíže symptomů a přítomnosti rizikových faktorů),
  • přehled základních léčiv diskutovaných v souvislosti s terapií COVID-19.

Aktuální verze vznikla doplněním připomínek pracovní skupiny SÚKL k předchozí verzi dokumentu.

FARMAKOTERAPIE COVID-19

(verze 11, 26. 6. 2020)

2) Managament prodloužení intervalu QTc

Mezi léčiva, která jsou používána v terapii COVID-19 a která mají potenciál prodloužit interval QTc,
patří zejm. hydroxychlorochin, chlorochin a azitromycin.

Cílem dokumentu je popsat management iatrogenního prodloužení intervalu QTc u pacientů na
nemonitorovaném lůžku standardní péče, a to v rámci krátkodobé (5-denní) terapie COVID-19.

MANAGEMENT PRODLOUŽENÍ INTERVALU QTc U PACIENTŮ S FARMAKOTERAPIÍ COVID-19

(verze 0.1, 2. 4. 2020)

Pracovní skupina:
PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Linhartová

Covid-19

Webinář pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Dne 9.4. 2020 se zástupci ČOSKF ČLS JEP zúčastnili webináře pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Celý webinář lze zhlédnout na: https://praktickylekar.online/knihovna.php

Program