Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

5.10.2020

 

Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) reaguje na aktuální situaci a předkládá přepracovaný dokument k farmakoterapii COVID-19.

 

Text respektuje následující dokumenty:

  • Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19. Vydáno 28. 8. 2020.
  • Mezioborové stanovisko (evidenční číslo ČSARIM: 11/2020). Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s COVID-19. Vydáno 14. 9. 2020.
     

Oproti původním doporučením lze nyní v běžné klinické praxi podávat pouze medikaci uvedenou v doporučeném postupu Společnosti infekčního lékařství (SIL). Jiná léčiva mohou být použita pouze v rámci studií.

 

Cílem dokumentu ČOSKF je zhodnotit v krátkém souhrnu podávání doporučených léčiv ve specifických situacích, které mohou v klinické praxi nastat a které přitom nejsou ve výše uvedených dokumentech podrobně řešeny.

 Farmakoterapie COVID-19