Aktuality

Zpráva ze sympozia klinické farmacie René Macha

Zpráva ze sympozia klinické farmacie René Macha

23.11.2014, Aktuality 2014
Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 proběhl v Mikulově již 16. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha pořádaný tradičně Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedrou sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK.
Zpráva z kongresu nemocničních lékárníků

Zpráva z kongresu nemocničních lékárníků

18.11.2014, Aktuality 2014
18. kongres nemocničních lékárníků se uskutečnil ve dnech 14. – 16. Listopadu 2014 v Hradci Králové. Do programu byl zařazen také blok klinické farmacie.
15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“

15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“

20.10.2014, Aktuality 2014
Dne 18. října proběhl na Slovensku v Žilině 15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“.
Ve dnech 15. – 18. října proběhl v Brně XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Ve dnech 15. – 18. října proběhl v Brně XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

19.10.2014, Aktuality 2014
Díky spolupráci České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP byl v programu tohoto kongresu vyčleněn jeden blok pouze klinické farmacii. Ústředním tématem tohoto bloku byly statiny.
Výsledky voleb do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise

Výsledky voleb do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise

10.10.2014, Aktuality 2014
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 3. října proběhlo v rámci 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) shromáždění členů a volby do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise.
Závěrečná zpráva ze 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

Závěrečná zpráva ze 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

6.10.2014, Aktuality 2014
Ve dnech 3. a 4. října 2014 se v Praze uskutečnil v pořadí již 4. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, letošním tématem byla Farmakoterapie ovlivňující imunitní systém.
Kandidátka ČOSKF 2014

Kandidátka ČOSKF 2014

30.9.2014, Aktuality 2014
V souvislosti s připravovanými volbami do výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP, které se uskuteční 3.10.2014 od 18:30hod v přednáškovém sále Ústřední vojenské nemocnice- Vojenské fakultní nemocnice v Praze, byla na základě návrhu členů ČOSKF sestavena následující kandidátní listina, kterou naleznete ke stažení zde.
Volby do výboru a revizní komise ČOSKF

Volby do výboru a revizní komise ČOSKF

25.9.2014, Aktuality 2014
Dne 3. října proběhne v rámci 4. kongresu ČOSKF shromáždění členů a volby do výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP. Účast na tomto shromáždění není podmíněná účastí na odborné části kongresu a nepodléhá žádnému kongresovému poplatku.
Změna ve vedení Subkatedry klinické farmacie IPVZ

Změna ve vedení Subkatedry klinické farmacie IPVZ

11.7.2014, Aktuality 2014
Od 1.7.2014 se vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ stala Mgr. Martina Maříková.