Změna termínu 10. kongresu ČOSKF

21.9.2020

 

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru společnosti informovala o tom, že po zvážení současné
epidemiologické situace a jejího vývoje bylo rozhodnuto přesunout výroční 10. kongres
ČOSKF na příští rok.

Nové datum konání kongresu bylo stanoveno na 8. 10. 2021, čas a místo zůstávají beze
změny.

Aktuálně probíhá příprava krátkých vzdělávacích workshopů, které bude možné realizovat
online formou. Předpokládaným termínem konání je listopad 2020, o přesném termínu a
organizačních pokynech budete informování na webových stránkách společnosti a
prostřednictvím newsletterů.


S pozdravy

PharmDr. Jana Gregorová,
předsedkyně ČOSKF