Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

22.4.2020

 

Vážení kolegové,

níže naleznete nejnovější verze dokumentů ČOSKF, které se týkají léčiv zmiňovaných v souvislosti s
terapeutickým ovlivněním onemocnění COVID-19.

 

1) Farmakoterapie COVID-19

Dokument vznikl sloučením 2 původních dokumentů, a sice „Základního dokumentu“ a dokumentu
„Profily léčiv“.

Aktuální dokument obsahuje:

  • schéma farmakoterapie uvádějící jednotlivé linie léčby COVID-19 u různých kategorií pacientů (dle
    tíže symptomů a přítomnosti rizikových faktorů),
  • přehled základních léčiv diskutovaných v souvislosti s terapií COVID-19.

Nejvýznamnější změny a novinky:

  • schéma farmakoterapie – aktualizováno,
  • remdesivir – aktualizovány informace o dostupnosti,
  • tocilizumab – výrazně rozšířen lékový profil, nově připojen komentář ČOSKF k použití léčiva,
  • favipiravir – nově vložen lékový profil, léčivo rovněž zohledněno ve schématu farmakoterapie.

FARMAKOTERAPIE COVID-19
(verze 0.9, 21. 4. 2020)

 

2) Managament prodloužení intervalu QTc

Mezi léčiva, která jsou používána v terapii COVID-19 a která mají potenciál prodloužit interval QTc,
patří zejm. hydroxychlorochin, chlorochin a azitromycin.

Cílem dokumentu je popsat management iatrogenního prodloužení intervalu QTc u pacientů na
nemonitorovaném lůžku standardní péče, a to v rámci krátkodobé (5-denní) terapie COVID-19.

MANAGEMENT PRODLOUŽENÍ INTERVALU QTc U PACIENTŮ S FARMAKOTERAPIÍ COVID-19
(verze 0.1, 2. 4. 2020)

 

Pracovní skupina:
PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Linhartová