Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

27.3.2020

 

Vážení kolegové,

níže naleznete nejnovější verze 2 dokumentů ČOSKF, které se týkají léčiv zmiňovaných v souvislosti s
terapeutickým ovlivněním COVID-19.


Změny oproti předchozím verzím jsou podbarveny žlutě.


1)
Základní dokument
Součástí tohoto dokumentu je mj. tabulka, která kategorizuje pacienty dle tíže onemocnění a
přítomnosti rizikových faktorů a která uvádí možnosti farmakoterapie pro jednotlivé kategorie
pacientů.
Upozorňujeme, že tato tabulka nemá status doporučeného postupu, byla zpracována pouze jako
východisko pro mezioborovou diskuzi s dalšími specialisty, především s infekcionisty a intenzivisty.


FARMAKOTERAPIE V SOUVISLOSTI S COVID-19 (verze 0.8, 27. 3. 2020)


2)
Lékové profily léčiv
Tento dokument má umožnit rychlou orientaci ve farmakologii léčiv, které řada kliniků nepoužívá
rutinně a nemá s nimi přímou zkušenost.
Upozorňujeme, že informace o dostupnosti a cenách léčiv, které jsou uvedeny v dokumentu, jsou
pouze orientační – aktuální informace mají lékárny.


PROFILY LÉČIV POUŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI S COVID-19 (verze 0.2, 27. 3. 2020)


Pracovní skupina:
PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Linhartová