Stáž na Oddělení klinické farmacie Psychiatrické nemocnice Bohnice

11.3.2019

Oddělení klinické farmacie Psychiatrické nemocnice Bohnice vypisuje výběrové
řízení na místo stážistky/stážisty na 0,5 úvazku, které je určeno primárně pro
kolegy, kteří participují na projektu specializačního vzdělávání pro klinické
farmaceuty Ministerstva zdravotnictví.

Jednalo by se o dlouhodobější stáž ve formě docházení na vybrané oddělení
psychiatrické nemocnice, tedy o pravidelnou spolupráci s jedním oddělením a
týmem lékařů. Současně je možné doplnit druhý 0,5 úvazek stáží v naší ústavní
lékárně tak, aby předatestační praxe probíhala v jednom zařízení.

Dále je možné poskytnout toto místo stážisty i kolegům mimo výše zmíněný
projekt jako bezplatnou dlouhodobější stáž za účelem zvyšování kvalifikace.

Zájemci se mohou hlásit přímo PharmDr. Ivaně Taškové na email:ivana.taskova@bohnice.cz