Nově zpracované dokumenty- Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici, Klinickofarmaceutická péče v České republice

20.10.2019

 

Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF ČLS JEP) zpracovala dva dokumenty

1.       Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici a implementace klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému v ČR. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. ISBN 978-80-7345-623-8.

Text poukazuje na evropská doporučení a zároveň na specifika českého zdravotnického systému v oblasti zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici – hlavně v oblasti poskytované klinickofarmaceutické péče, upozorňuje na terminologii, která činí problémy při překladu evropských dokumentů do českého jazyka.

Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici a implementace klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému v ČR

 

2.       Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. ISBN 978-80-7345-622-1.

Dokument předkládá podrobný popis aktuálního stavu a cílů implementace a rozvoje klinickofarmaceutické péče v podmínkách českého zdravotnického systému. Při zajišťování dostupnosti klinickofarmaceutické péče se o obsah mohou opřít jak poskytovatelé zdravotních služeb, tak plátci zdravotní péče při tvorbě sítě zařízení.

Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů