Klinickofarmaceutická péče v České republice, popis aktuálního stavu a cílů

3.9.2018

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP předkládá svým členům dokument Klinickofarmaceutická péče v České republice, popis aktuálního stavu a cílů tak, aby členská základna byla informována v rámci edukativního materiálu o nových vizích a důležitých strategických krocích výboru ČOSKF ČLS JEP a měla možnost se k danému vyjádřit, případně klást otázky.
K dokumentu se mohou členové vyjádřit na Shromáždění členů společnosti (12. října 2018, 19:30, ÚVN, Praha). Dokument bude v průběhu podzimu recenzován a diskutován.
Připomínky zasílejte do 30.9. 2018 na adresu: jana.gregorova@bulovka.cz

 

PharmDr. Jana Gregorová
Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP