Shromáždění členů a volby do revizní komise

14.9.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dne 6. října 2017 od 19:00 do 19:30 proběhne v rámci 7. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie shromáždění členů a volby do voleného orgánu ČOSKF ČLS JEP - revizní komise. Účast na tomto shromáždění není podmíněná účastí na odborné části kongresu a nepodléhá žádnému kongresovému poplatku.

Na základě návrhů výbor České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP sestavil kandidátní listinu.

Místo shromáždění: přednáškový sál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.

S pozdravem

PharmDr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP