Klinická farmacie očima ČOSKF

18.3.2016

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

8. března 2016 byl v Medical Tribune (04/2016) publikován článek Klinická farmacie očima ČOSKF.

Přehledně jsou shrnuty aktivity naší společnosti za dobu její existence. Všechny v článku zmíněné dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty ČOSKF.