Aktuality 2016

Přednáška z praxe klinického farmaceuta

Přednáška z praxe klinického farmaceuta

27.4.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na přednášku Mgr. Jany Gregorové, vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce. Akce je pořádána ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou VFU v Brně a je primárně určena pregraduálním studentům se zájmem o klinickou farmacii, vítáni ale budou i zájemci z „nestudentských“ řad.
Klinická farmacie očima ČOSKF

Klinická farmacie očima ČOSKF

18.3.2016, Aktuality 2016
8. března 2016 byl v Medical Tribune (04/2016) publikován článek Klinická farmacie očima ČOSKF. Přehledně jsou shrnuty aktivity naší společnosti za dobu její existence. Všechny v článku zmíněné dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty ČOSKF.
II. Brněnský den klinické farmacie - sborník přednášek - nově doplněný!

II. Brněnský den klinické farmacie - sborník přednášek - nově doplněný!

1.3.2016, Aktuality 2016
Prezentace z II. Brněnského dne klinické farmacie jsou k nalezení zde. Nově jsou přístupné aktualizované a doplňující prezentace.
Spuštěna registrace workshopů

Spuštěna registrace workshopů

4.1.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás upozornit na spuštění registrace na jarní workshopy: Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta, Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta III Těšíme se na setkání.
Blížící se odborné akce

Blížící se odborné akce

1.1.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali o blížících se akcích s geriatrickou tématikou. Na obě akce jsou kliničtí farmaceuti srdečně zváni: XXV. Jarní setkání Loket 2016 (8. dubna 2016, Hrad Loket u Karlových Varů), Konference Geriatrická paliativní péče (28. dubna 2016, Brno)

Eliminační metody III


Série workshopů pořádaných ČOSKF na téma Ledviny a léčiva, eliminační metody byla zahájena v březnu 2014.
1. workshop byl zaměřen na přehled eliminačních metod, druhy dialyzačních roztoků a peritoneální dialýzu a její praktické ukázky
2. workshop proběhl v červnu 2015, zaměřen byl na zopakování poznatků z minulého workshopu a na teoretický úvod managementu farmakoterapie u pacientů na eliminační metodě; zařazena byla praktická ukázka intermitentních eliminačních metod
3. workshop proběhl v lednu 2016, zaměřen byl ryze prakticky: výpočty dávek léčiv u pacientů s konkrétními parametry kontinuální eliminační metody; praktické předvedení intermitentní eliminační metody
4. workshop je plánován na leden 2016 a je přednostně určen absolventům 3. workshopu.Rádi bychom uspořádali opakování 3. workshopu, předtím bychom ale rádi zjistili, zda bude o tento - čistě na výpočty orientovaný - workshop zájem.