Aktuality 2016

Eliminační metody III


Série workshopů pořádaných ČOSKF na téma Ledviny a léčiva, eliminační metody byla zahájena v březnu 2014.
1. workshop byl zaměřen na přehled eliminačních metod, druhy dialyzačních roztoků a peritoneální dialýzu a její praktické ukázky
2. workshop proběhl v červnu 2015, zaměřen byl na zopakování poznatků z minulého workshopu a na teoretický úvod managementu farmakoterapie u pacientů na eliminační metodě; zařazena byla praktická ukázka intermitentních eliminačních metod
3. workshop proběhl v lednu 2016, zaměřen byl ryze prakticky: výpočty dávek léčiv u pacientů s konkrétními parametry kontinuální eliminační metody; praktické předvedení intermitentní eliminační metody
4. workshop je plánován na leden 2016 a je přednostně určen absolventům 3. workshopu.Rádi bychom uspořádali opakování 3. workshopu, předtím bychom ale rádi zjistili, zda bude o tento - čistě na výpočty orientovaný - workshop zájem.