Změna ve vedení Subkatedry klinické farmacie IPVZ

11.7.2014

Od 1.7.2014 se vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ stala Mgr. Martina Maříková.

Více informací naleznete na stránkách IPVZ.