Aktuality 2013

Jednání s vedením Subkatedry klinické farmacie IPVZ

Jednání s vedením Subkatedry klinické farmacie IPVZ

27.11.2013, Aktuality 2013
Dne 26.11.2013 proběhlo jednání zástupců výboru ČOSKF (Gregorová J., Maříková M., Murínová I., Netíková I.) a vedení subkatedry klinické farmacie IPVZ (Fialová D., Halačová M., Kameníková L.). Schůzka byla iniciována ze strany výboru ČOSKF.
Volná pozice: klinický farmaceut

Volná pozice: klinický farmaceut

15.11.2013, Aktuality 2013
Šumperská nemocnice a.s. inzeruje volnou pozici klinického farmaceuta.
Zpráva z workshopu Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta

Zpráva z workshopu Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta

7.11.2013, Aktuality 2013
Dne 5. 11. 2013 se v posluchárně Gynekologické kliniky Nemocnice Na Bulovce uskutečnil workshop s názvem Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta.
Závěrečná zpráva z 3. Kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

Závěrečná zpráva z 3. Kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

1.10.2013, Aktuality 2013
3. kongres České odborné společnosti klinické farmacie se konal ve dnech 27. a 28. září 2013 v Praze. Odborná část programu se uskutečnila v prostorách Kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, pro společenský večer byl zvolen nedaleký Café Bar Andělka.
Stanovisko výboru ČOSKF k odstoupení Mgr.Jany Gregorové z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Stanovisko výboru ČOSKF k odstoupení Mgr.Jany Gregorové z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

31.7.2013, Aktuality 2013
Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abychom vás informovali o rozhodnutí Mgr.Jany Gregorové odstoupit z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS.
Zpráva ze semináře Bezpečná medikace

Zpráva ze semináře Bezpečná medikace

15.6.2013, Aktuality 2013
Dne 13.6.2013 proběhl v kongresovém sále ÚVN v Praze seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS a Spojenou akreditační komisí a.s. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR. Seminář byl rozdělen do třech na sebe navazujících částí.
Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

1.2.2013, Aktuality 2013
Cíl optimalizace farmakoterapie je dosažení optimálního terapeutického účinku medikace a minimalizace až eliminace rizik spojených s užíváním a/nebo podáváním léčiv.
Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta

Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta

3.1.2013, Aktuality 2013
V návaznosti na Vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů, která vešla v platnost v březnu 2012 a která ukládá zdravotnickým zařízením v ČR zajištění dostupnosti klinického farmaceuta na lůžkových odděleních, vydala Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Doporučení k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.