Aktuality 2011

Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

10.10.2011, Aktuality 2011
Ve dnech 7. a 8.10.2011 se konal v Praze 1. kongres České odborné společnosti klinické farmacie na téma psychotropní farmakoterapie.
Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

3.5.2011, Aktuality 2011
7. dubna 2011 schválil výbor na svém zasedání vznik Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie. Tato pracovní skupina je otevřena specialistům nebo školencům v oboru klinické farmacie, kteří aktivně pracují na těchto odděleních.
Klinická farmacie jako obor

Klinická farmacie jako obor

1.3.2011, Aktuality 2011
Klinická farmacie jako obor, dokáže spojením základních předpokladů - znalostí aplikované farmakologie a chodu klinických oddělení i ambulantní péče, zajistit účelné nastavení podmínek a vypracování standardů vedoucích k bezpečnější farmakoterapii.
Klinický farmaceut - erudovaný odborník

Klinický farmaceut - erudovaný odborník

1.2.2011, Aktuality 2011
je specializován k práci spojené s jištěním bezpečné farmakoterapie, zabývá se racionalizací a usnadňováním rozhodovacích procesů ve farmakoterapii, garantuje postupy, přináší a třídí poznatky z oblasti farmakologie pro lékaře, v podmínkách přílivu velkého množství informací