Výbor společnosti

předseda

PharmDr. Jana Gregorová
Oddělení klinické farmacie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: +420 266 084 104
e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz                       

 

čestný předseda: prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c.

místopředseda

RNDr. Jiří Netočný
VZP
Sokolská tř. 1/267
70800 Ostrava 8
tel: 724 140 600
e-mail: jirneto@seznam.cz                                    

 

vědecký sekretář

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie a farmacie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1
128 00 Praha 2
e-mail: irena.netikova@vfn.cz                               

 

pokladník

Mgr. Irena Murínová
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200                                 
169 02 Praha 6
tel: 973 208 393
e-mail: 

 

členové

Mgr. Kateřina Langmaierová
Lékárna U Anděla
Josefská 2
41501 Teplice 1
tel: +420417537120
e-mail: uandela@seznam.cz                                 

 

PharmDr. Alena Linhartová
Lékárna Thomayerovy nemocnice, Odd. klinické
farmacie
Vídeňská 800
14059 Praha 4
e-mail: alena.linhartova@ftn.cz                            

 

PharmDr. Martina Maříková
Nemocniční lékárna FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: +420495833448
e-mail: marikova@fnhk.cz                                   

 

čestný člen: Prof. RNDr. PhMr. Ludmila Kameníková, DrSc.