Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí oddělení:

Personální obsazení:

Kontakt:

Edvarda Beneše 13
Plzeň
305 99

pracoviště Lochotín
Alej svobody 80
Plzeň
304 60