Legislativa

  • Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů definuje  na straně 1710 v bodě 17 zajištění dostupnosti klinického farmaceuta na lůžkových odděleních. (Celé znění ke stažení v PDF.)
  • Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č.372/2011, definuje  na stránce 4733 písmeno i) pojem klinicko-farmaceutická péče. (Celé znění ke stažení v PDF.)