Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně I | 14. září 2018

17.5.2018

14. září 2018
Fakultní nemocnice Plzeň

Garanti:
PharmDr. Jaroslava Červeňová
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Barbora Kováčová

Předběžný program
9:30−15:30   
Hodnocení funkce dechového systému
Patofyziologie respiračního selhání
Důsledky hypoxie pro další orgánové systémy: CNS, játra, myokard, periferie
Interaktivní kazuistiky z metabolické JIP, MUDr. Miroslav Urbánek