Výroční zpráva ČOSKF za rok 2016

25.5.2017

 

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

 

Obsah zprávy:

  1. Koncepce oboru klinická farmacie - Klinickofarmaceutická péče v ČR
  2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie (A007)
  3. Výkony klinického farmaceuta
  4. Vzdělávání v oboru klinická farmacie
  5. Edukační materiály
  6. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
  7. Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv
  8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
  9. Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech, odborných konferencích a ve zdravotnickém tisku
  10. Nové webové stránky ČOSKF ČLS JEP

Kalendář akcí

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody III - opakování

22.6.2017 Výukové centrum B.Braun Dialog, Budínova ul. 2464/2b, Praha 8

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou