Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

14.12.2016

Na prosincovém jednání výboru ČOSKF ČLS JEP byla nově ustanovena Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv.

Cílem PS je systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s farmaceutickými technology postupně vytvářet materiály, které by byly užitečné do každodenní praxe na klinických pracovištích.

Koordinátorem skupiny je Mgr. Irena Murínová (Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha).

Zájemci o spolupráci v této PS se mohou hlásit na irena.murinova@uvn.cz.

Během ledna 2017 zde bude vyvěšena pilotní tabulka, obsahující data k ředění a způsobu podání jak antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků určených k parenterálnímu podávání.

 

 

Kalendář akcí

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody III - opakování

22.6.2017 Výukové centrum B.Braun Dialog, Budínova ul. 2464/2b, Praha 8

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou