Blížící se odborné akce

1.1.2016

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o blížících se akcích s geriatrickou tématikou. Na obě akce jsou kliničtí farmaceuti srdečně zváni:

Dále bychom vás rádi pozvali na XL. Brněnské onkologické dny (27.−29. dubna 2016, Brno), kde bude ve spolupráci s ČOSKF připraven blok s názvem Antikoagulace a významné lékové interakce u onkologického pacienta.

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou