Zpráva z 5. kongresu ČOSKF

20.9.2015

Ve dnech 17. a 18. září 2015 se konal již pátý kongres ČOSKF. Půlkulaté výročí se stalo příležitostí ke spojení našeho kongresu a 65. Farmakologických dnů České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) a současně příležitostí k oslavě 85. narozenin profesora Jaroslava Květiny, farmakologa a zakladatele klinické farmacie v jedné osobě. Prostory pro tuto akci poskytl Farmakologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Společenský večer se pak odehrával v prostorách Hotelu Boscolo na Senovážném náměstí v Praze.

Čtvrteční odpolední program byl koncipován jako společný oběma probíhajícím akcím. Odbornou část tvořila vyzvaná přednáška profesora D. Tibboela z Rotterdamu s názvem New directions in pediatric pharmacology – Mastering development. Po této přednášce společný program pokračoval sdělením profesora J. Květiny na téma relativity ekvivalencí generických lékových přípravků a dále blokem tří přednášek ČSEKFT (Anzenbacher P. a kol., Pappová L. a kol. a Pokorná P. a kol.) a čtyř přednášek ČOSKF (Gregorová J., Maříková M., Netíková I., Khýnová L. a kol.), jež měly představit vlastní odbornou činnost. Společná část programu poskytla rovněž prostor pro oslavu narozenin profesora Květiny, blahopřání a předání darů.

Zbývající část programu již probíhala každá samostatně. Ústředním tématem letošního kongresu ČOSKF byla Farmakoterapie ovlivňující nervový systém. Po slavnostním zahájení patřila první přednáška s názvem Trendy v léčbě neurologických onemocnění MUDr. P. Mečířovi. Po tomto úvodu následovaly dva odborné bloky s přednáškami na následující témata: Antikonvulziva – monitoring plazmatických hladin ve specifických situacích (Ďuricová J. a kol.), Antikonvulziva – dopad klinicky významné lékové interakce – kazuistika (Šlesingerová M.), Neurotoxicita jako nežádoucí účinek ifosfamidu, možnosti léčby a prevence (Netíková I.), Koanalgetika z pohledu klinického farmaceuta (Rychlíčková J.), Farmakoterapie v neurochirurgii (Fadrus P.), Lokální anestetika z pohledu anesteziologa (Zlámal M.) a Rizika epidurálního a intratekálního podání léčiv – kazuistika (Gregorová J.).

Páteční program byl jako tradičně zahájen pracovní snídaní. Rozebrána byla problematika metodiky vyplňování výkazu činnosti klinického farmaceuta, aktuality k výkonu klinického farmaceuta a specializační vzdělávání v klinické farmacii. Krátká přednáška k novinkám v léčbě roztroušené sklerózy patřila zástupci společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. MUDr. M. Peterkovi. Páteční program zastřešoval odborný blok přednášek na následující témata: Léčba neuropatické bolesti (Hakl M.), Antipsychotika a dopaminergní deficit: Extrapyramidové syndromy a hyperprolaktinémie (Hroudová J.), Klinicko-farmaceutické aspekty léčby pacienta s myastenia gravis (Vinšová J.) a Tardivní dyskineze v otázkách a odpovědích (Tašková I.).

Stále narůstající počet účastníků ukazuje jednak na rostoucí počet aktivních klinických farmaceutů, ale i na vzrůstající zájem o obor a povědomí o něm.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, sponzorům a partnerům kongresu. Prezentace budou umístěné na webu ČOSKF v záložce Odborné akce/Prezentace z odborných akcí.

Těšíme se na shledanou příští rok v Praze na začátku října na 6. kongresu ČOSKF.

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová
prezidentka kongresu                                    

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
vědecká sekretářka kongresu

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou