I. Brněnský den klinické farmacie - pozvánka

2.1.2015

12.2.2015 - Brno
Místo konání: Brno, Masarykův onkologický ústav

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat na pracovní den: I. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE

Pracovní den bude zaměřen pracovně-legislativně-metodologicky, důraz bude kladen na praktické předávání zkušeností, inspiraci pro další práci. Bude rozdělen do několika bloků s následujícími tématy:

1) Koncepce klinickofarmaceutické péče; představení konceptu „šedé edice“: sdílení zpracovaných materiálů (tabulek, grafů, rozhodovacích schémat).

2) Problematika vysokokoncentrovaného kalia – mýty a fakta?

3) Podání léčiv do sondy.

Více informací včetně registrace naleznete zde.

Za organizační výbor
Mgr. Jana Gregorová
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou