Akce plánované na rok 2015

1.12.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o akcích ČOSKF plánovaných na rok 2015.

Brněnský den klinické farmacie 12. 2. 2015, Brno

Workshop Hypolipidemika v praxi klinického farmaceuta 12. 5. 2015, Praha

Workshop Kontinuální eliminační metody 12. 6. 2015, Praha

5. kongres ČOSKF ČLS JEP
17. – 18. 9. 2015, Praha

Dále bychom rádi založili, nebo zachovali blok klinické farmacie v programech akcí dalších odborných společností:

Pařízkovy dny
5. – 6. 3. 2015, Ostrava

Brněnské onkologické dny
8. – 10. 4. 2015, Brno

Kongres České internistické společnosti
22. – 25. listopad 2015, Praha

Zároveň bychom rádi upozornili na sledování akcí pořádaných Subkatedrou klinické farmacie IPVZ.

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou