15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“

20.10.2014

Dne 18. října proběhl na Slovensku v Žilině 15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“.

V prvním bloku odborných přednášek zaznělo také sdělení Mgr. Jany Gregorové s názvem Postavení klinického farmaceuta v České republice. Popsala zde dosavadní vývoj klinické farmacie v ČR, zdůraznila význam národních specifik zdravotních systémů. Jako předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP představila slovenským kolegům aktuálně vydanou Koncepci klinickofarmaceutické péče.

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou