Pozvánka k účasti na 2.kongresu ČOSKF

1.9.2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím srdečné pozvání k účasti na 2. KONGRESU ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE, který se bude konat ve dnech 5. – 6. října 2012 v Praze, v hotelu Olympik Artemis.

2. kongresem naší společnosti pokračujeme v tradici každoročních setkávání klinických farmaceutů pod záštitou ČLS JEP.

Tématicky je 2. kongres ČOSKF zaměřen na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně, především u onkologických pacientů.

Akce je určena pro klinické farmaceuty a lékárníky se zájmem o klinickou farmacii, vítaní jsou i účastníci z řad lékařů.

Mezi pozvanými řečníky jsou vedoucí osobnosti české klinické farmacie, paliativní medicíny a onkologie.

Věříme, že Vás naše další setkání osloví stejně jako první kongres.

Těšíme se na setkání s Vámi jako přednášejícími nebo účastníky.

 

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová, prezidentka kongresu
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecká sekretářka kongresu

Kalendář akcí

7. kongres ČOSKF

6.10.2017 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou